Zonnepanelen

Home / Producten en diensten / Zonnepanelen

(Zon)licht als onuitputtelijke en gratis milieuvriendelijke energie

Een toekomst waarin we in een (groot) gedeelte van onze eigen energiebehoeften gaan voorzien. En dit door eenvoudig gratis gebruik te maken van het (zon)licht en de lucht als onuitputtelijke en gratis milieuvriendelijke energie.
Inderdaad, want de zon geeft ons gratis warmte en licht. En je kan dit (zon)licht bewust opvangen om er elektriciteit mee aan te maken.

Hiervoor heb je fotovoltaïsche panelen op het dak nodig. Door de installatie van zonnepanelen (waarbij de cellen het licht direct omzetten in elektriciteit) kan je zelf je, gratis en groen stroom produceren. Het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een gezin in Vlaanderen bedraagt 3500 à 4000 kWh per jaar. Om die elektriciteit te produceren met PV-panelen zou een installatie nodig zijn van zo’n 35 à 40 m2.
Echter, doordat het PV-systeem gekoppeld is aan het elektriciteitsnet hoef je jaarlijks niet zoveel elektriciteit op te wekken als je wilt. Kortom, de afmeting van je installatie bepaal je zelf aan de hand van de beschikbare ruimte.

Naast gratis elektriciteit zijn er nog bijkomende voordelen: er is niet alleen de investeringssteun van de federale en de lokale overheden, het fiscale voordeel maar ook en vooral het groene stroomcertificaat voor geproduceerde stroom op jaarbasis dat je van de overheid krijgt terugbetaalt.

Belangrijk bij de installatie van zonnepanelen is de kwaliteit of het rendement van de panelen.

Want als onafhankelijke installateur biedt Ecolep u dié panelen die het beste aan uw behoeften beantwoorden (Chaori, Atersa, Solar World, Photowatt, Sun Power). Bovendien ontvangt u een bealstingsvermindering van max 40% van uw investering. Een fiscaal voordeel dat u tevens over 3 jaar mag spreiden.
Ecolep berekent, adviseert en plaatst zonne-panelen op uw maat zodat u niet meer afhankelijk bent van de traditionele brandstoffen zoals uitputtelijke én prijsschommelende steenkool, gas en stookolie.